Osteopathie

WERKWIJZE

Osteopathie is een manuele therapie die impulsen geeft aan het lichaam om het lichaam opnieuw uit te balanceren. Osteopathie is gebaseerd op vier basis principes:

1: Bekijk het hele dier! (sociaal, psychisch, fysiek etc)
Het is van belang alle aspecten van het dier in de behandeling mee te nemen en verbanden te zoeken. Een probleem in een been kan bijvoorbeeld afkomstig zijn vanuit een orgaan.

2: weefsels en structuren in het lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar

3: oorzaak en gevolg

4: In ieder levend wezen is een natuurlijke levenskracht aanwezig waar je lichaam zich continue aan aanpast (a natural life force that always adapts to life)
Tijdens de osteopathie behandeling maak je gebruik van drie pijlers:

  1. het pariëtale deel (bewegingsapparaat)
  2. het viscerale deel (orgaanstelsel)
  3. het cranio-sacrale deel (schedel, heiligbeen, circulatie van hersenvocht, ruggenmerg) .

Door van deze drie pijlers gebruik te maken behandel je het hele dier en niet een los onderdeel of symptoom.

Lonneke is afgestudeerd paardenosteopaat (Equine Osteopath EDO®).

Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op om een afspraak te maken: Jacob (06-36141034) of Lonneke (06-13434734)

WILT U IN CONTACT KOMEN MET ONS STUUR DAN EEN BERICHT